Hi everyone,

First of all this is my first English article so i am so excited. I hope it will explain you what i want. With my English :)

We can develop various projects with ASP.NET Core. The most important of these project types is API Projects i think. What is API? What does the ASP.NET Core Web API provide us? and how the API will relate to product named Swagger? We will try to examine them in this article.

What is this API they call?

API, with its long name Application Programming Interface, can basically be thought of as software that enables different types of…


İmaj adresi : https://www.rabbitmq.com/img/home/banner/webinar/RabbitMQ-Hero-queues-desktop.svg

RabbitMQ’ya bağlanma, kanal ve kuyruk oluşturma, mesajlarımızı gönderip, okuma işlemlerini incelemeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur.

Projenin Github bağlantısı aşağıdaki gibidir.
https://github.com/onurkarakus/RabbitMQMessageApplication

Merhaba,

Çocukluğundan kalan bir anı sanırım. Büyüdüğüm zamanlarda artık çok gitmediğim şehrimizde olan fuarlar hep aklımda. Kalabalık olmasının yanı sıra farklı türde ve tarzda bir sürü eğlence yerinin olmasından dolayı seslerin siz gezerken kulağınızda zorlayıcı etkileri. Bir yandan çalan rock müziğin yanında diğer yandan gelen türkü seslerinin karışması. Tabii bunlara eklenen insanların konuşmaları, birbirlerine seslenmeleri ve çocukların neşeli sesleri. Aslında tam bir kaos ortamı. fuar alanından çıktıktan sonra aklınızda kalan tek şey karışıklığın verdiği yorgunluk oluyordu.

Uygulamalarımızda aslında bu…


Merhaba,

Öğrenme isteği hem işimizin hem de hayatımızın önemli bir parçası. Bilgileri kovalamak, kovalayıp yakaladıkça işimize ve hayatımıza yenilikler katmak ve en önemlisi başarma duygusu. Bunların yeri çok önemli insan hayatında.

Tabii son yıllarda bilgiye ulaşmak özellikle internetin de yardımıyla kolaylaşmış durumda. Aradığımızı okumak için, okumak zor geliyorsa birilerinin anlatması için bir vidyo olarak bulmak artık çok kolay. Eskilere baktığımız zaman bir bilgiye ulaşmak, bir veriye ulaşmak o kadar kolay değildi. Yaşlıyım kabul edelim.

Benden büyüklerle (fakat çok büyüklerle) konuştuğum zaman bu bilgi alışverişinin zorluğunu bir nebze de olsa anlayabiliyorum. Örnek vermek gerekirse dedem. Aslında kendisi öğretmen fakat okuma aşkı…


Merhaba,

Uygulamalarımızın üretim ortamlarında çalışırken kontrolleri aslında genel olarak zor işlemler içeriyor. Tabii, bu işlemleri kolaylaştırmak için günümüzde önemli çözümler mevcut. Fakat en temel yaşadığımız sorunların başında yeni özelliklerin üretim ortamlarında devreye alınması gelmekte.

Aslında buraya kadar bir problem yok. Tamam, yeni özellikleri geliştir ve üretim ortamına al. Peki bu servisleri kullanan uygulamalar? Onların bu yaptığımıza tepkisi ne olur acaba? Büyük ihtimalle eğer ciddi değişiklikleri üretim ortamına çıkıyorsak hatalar alınacak ve projemiz belirli bir süre çalışmayacaktır. Böyle bir durumu da kimse istemez diye düşünüyorum.

Fakat, mevcut kullanıcıların bundan etkilenmemesini sağlamak tabii ki mümkün. Bu konuda kullanılan farklı çözümler ve yöntemler…


Merhaba, uygulamalarımızı hazırlarken iş akışlarının oluşturmak, dizayn ve kodlama süreçlerini tamamlamanın yanında en önemli sorunlarda biri de uygulamanın nerede ve nasıl çalışacağının belirlenmesi adımıdır. Uygulamanın host edilmesi, çalışma zamanı kontrollerinin sağlanması, çalışılan uzak makinenin teknik altyapısının uygunluğu veya zaman içinde uygulamanın performans ihtiyaçlarına göre bu teknik özelliklerin artış / düşüş göstermesi kodlama aşamasından daha yorucu hale gelebilmektedir.

Özellikle son zamanlarda sıkça duyduğumuz mikro servis mimarisinin de hayatımıza girmesi ile birlikte dağıtık yapıların ismini daha çok telaffuz eder olduk konuşmalarımızda. Böyle bir durumda uygulamalarımızı nasıl ve nerede barındıracağız ve yöneteceğiz?

Bu makalemizde bu soruların cevaplarını bulmaya çalışırken Docker uygulamasının ne olduğundan…


Merhaba,

ASP.NET Core ile birlikte çeşitli projeler geliştirebiliyoruz. Bu proje tiplerinden en önemlisi ise API projeler. API nedir? ASP.NET Core Web API bize neler sağlar? ve Swagger isimli ürün ile API’nin nasıl bir ilgisi olacak bu makalede bunları incelemeye çalışacağız.

Nedir bu API dedikleri?

API uzun adıyla Application Programming Interface, temel olarak farklı türden uygulamaların beraber çalışmalarını sağlayan yazılımlar olarak düşünülebilir. API uygulamalar arasında veri alışverişlerini sağlar. Tabii bu veri transferleri sırasında güvenlik, yetkilendirme ve yine genel uygulama mantığında kullanılan işlemlerin hepsi kullanılmaktadır. En belirgin fark ise API uygulamalarının bir arayüzlerinin (GUI) olmamasıdır.

API üzerinden alınan değerler ile -bazen de değer almadan- yapılan işlemlerin…


Gereksinimler ve kurulumlar

Visual Studio Code Microsoft tarafından ücretsiz olarak dağıtılan, cross-platform olarak çalışan, Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri için geliştirilmiş bir kod editörüdür. Microsoft Visual Studio bir IDE olarak çalışırken Visual Studio Code bir kod editörüdür. Yalnız, VS Code da Visua Studio gibi uygulama geliştirme işlemleri için gayet kullanışlı bir üründür.
Bu makalemizde VS Code kullanarak bir ASP.NET Core uygulamasının geliştirme, debug, test ve dağıtım işlemlerinin nasıl yapıldığına bakacağız.

Visual Studio Code uygulamasının indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://code.visualstudio.com/

Visual Studio Code kurulumunu tamamladıktan sonra ASP.NET Core projelerimizi oluşturup kullanabilmemiz için bazı uzantıların (extension) kurulumlarını yapmamız gerekmektedir. Bunun için VS Code…


İşletim sistemleri, yazılım geliştiriciler açısından hem yarar hem de zarar sağlamıştır. Geliştirilen uygulamanın x86 ve x64 platformlarda bile farklı çalışması yıllardan beri yazılım geliştiriciler için bir engel olarak karşımıza çıkmıştır. “Aynı dili kullanarak birden fazla platforma yazılım geliştirmek.” her zaman istenilen bir özellik olarak öne çıkmıştır. İlk olarak Java tabanlı uygulamaların platform bağımsız çalışma özellikleri (applet vs.) yazılım teknolojilerinde bir farklılık getirdikten sonra geçen yıllarda son olarak .NET Core platformu ile Microsoft önemli gelişmeler kaydetti.

Microsoft yıllar boyunca öncelikle platform bağımsız bir yazılım dilinin çalışmalarını yaptı. En önemli gelişmelerden biri Mono ile birlikte geldi. Daha sonrasında Azure (Linux makinelerin kurulabilmesi)…


Kurumlardaki en büyük problemlerden biri ortak çalışma ve bilgi paylaşımı konuları olarak bilinmektedir. Kurum içinde farklı birim veya lokasyonda bulunan kişilerin beraber bir doküman üzerinde çalışmaları kadar zor bir durum yoktur. Bir kişi dokümanı hazırladıktan sonra mail ile bir başkasına gönderir. Dokümanı mail yolu ile alan kişi gerekli yerleri doldurduktan sonra yine işlemi başka biri için gerçekleştirir ve bu böyle devam eder. Böyle bir durumda dokümanın uygun olarak düzenlenememesi hatta ilk dokümanı oluşturan kişinin dokümanı aldığı zaman dokümanı tanımaması bile olası bir durumdur.

Kurumlarda karşılaşılan diğer sorunlardan bir tanesi ise bilgi paylaşımının az olmasıdır. İşe yeni giren personelin kimse tarafından…

Onur KARAKUŞ

Developer That's All...

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store